In februari namen een vijftiental jongeren deel aan de workshop “A,B(xl),C Goed Bestuur”. Vier intensieve sessies moesten de jongeren klaarstomen om zelf in een Raad van Bestuur te kunnen zetelen. Het hele reilen en zeilen van een Raad van Bestuur werd dankzij de expertise van GUBERNA op vlotte en interactieve manier aan de jongeren uitgelegd. Enkele weken later vond het slotevenement plaats, waar ook een aantal organisaties aanwezig waren en leden van hun bestuursraad. Op die manier konden de jongeren netwerken en kregen de organisaties de kans om met de jongeren in gesprek te gaan en zelf geïnspireerd te geraken.