Iftar Pour Tous begon vijf jaar geleden met als doel: het uitdelen van maaltijden tijdens de heilige maand Ramadan. Sinds die eerste keer hebben ze dit mooie initiatief elk jaar herhaald. Hun missie is gericht op het verzamelen van voedsel, maar ook op het inzamelen van geld. Met deze middelen kunnen ze voedselpakketten klaar maken. Het klaarmaken van deze pakketten gebeurt 2 à 3 keer per week in CAPITAL. Vervolgens gaan de vrijwilligers van Iftar Pour Tous de straat op om deze pakketten uit te delen aan daklozen en anderen die het nodig hebben.

Het hartverwarmende werk van Iftar Pour Tous gaat verder dan alleen het aanbieden van maaltijden, het is een symbool van gemeenschap, compassie en solidariteit. Elke daad van solidariteit draagt bij, en samen proberen ze een positieve sociale impact teweeg te brengen.

Iftar Pour Tous a commencé il y a cinq ans avec le but de distribuer des repas pendant le mois sacré du Ramadan. Depuis cette première fois, ils reproduisent chaque année cette belle initiative. Leur mission est de collecter des aliments, mais aussi des fonds. Grâce à ces fonds, ils peuvent préparer des colis alimentaires. La préparation de ces colis a lieu 2 à 3 fois par semaine à CAPITAL. Ensuite, les bénévoles d’Iftar pour Tous se rendent dans les rues pour distribuer ces colis aux sans-abris et aux autres personnes dans le besoin.

Le travail réconfortant d’Iftar pour Tous va au-delà de la distribution de repas, c’est un symbole de communauté, de compassion et de solidarité. Chaque acte de solidarité apporte une contribution et ensemble, ils cherchent à avoir un impact social positif.