Eind februari vond de laatste sessie ‘AB(XL)C goed bestuur’ plaats. Heel de maand februari volgden een tiental jongeren de workshop “AB(XL)C goed bestuur” gegeven door GUBERNA. Vier intensieve sessies moesten de jongeren klaarstomen om zelf in een Raad van Bestuur te kunnen zetelen. Het hele reilen en zeilen van een Raad van Bestuur werd dankzij de expertise van GUBERNA op vlotte en interactieve manier aan de jongeren uitgelegd. De reacties nadien waren enorm positief, waarvoor dank! De workshop mag dan wel ten einde zijn, voor de deelnemers is dit slechts het begin.