Vorige week was een drukke week in CAPITAL. Zo organiseerde MYGA (Make Youth Great Again) een conferentie om jongeren te informeren over dagelijkse online scams. 

De reden waarom we hier samen met Reda Khomsi aan hebben gewerkt is simpel: financiële kennis is de hoeksteen van een succesvolle toekomst. In de snelle wereld van vandaag is inzicht in geldbeheer, budgetteren en investeren van vitaal belang. Jongeren missen vaak de begeleiding die ze nodig hebben om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Dit evenement wilde die kloof overbruggen.

Bedankt aan Belfius en minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, om hieraan mee te werken.


La semaine dernière était très chargée. MYGA (Make Youth Great Again) a organisé une conférence pour sensibiliser les jeunes aux arnaques quotidiennes en ligne. 

La raison pour laquelle nous avons travaillé avec Reda Khomsi est simple : l’éducation financière est la pierre angulaire d’un avenir prospère. Dans le monde d’aujourd’hui, qui évolue rapidement, il est essentiel de comprendre la gestion de l’argent, l’établissement d’un budget et l’investissement. Les jeunes manquent souvent de conseils pour prendre des décisions financières éclairées. Cet événement vise à combler cette lacune.

Nous remercions Belfius et le ministre des Finances et du Budget, Sven Gatz, d’avoir participé à ce projet.