OPEN-C

CAPITAL is de connector tussen de Brusselse jongeren en externe organisaties en wil een open zee aan initiatieven tot samenwerking bieden.

Zowel jongeren als bedrijven en organisaties krijgen binnen CAPITAL de mogelijkheid projecten voor te stellen en samen uit te werken. Dit gebeurt steeds vanuit de structurele en maatschappelijke uitdagingen waarmee ze te maken krijgen. Op die manier wil CAPITAL de expertise van bedrijven en organisaties en de competenties van Brusselse jongeren samenbrengen. 

 

De ideeën worden allereerst aan CAPITAL voorgesteld, die deze vervolgens intern bespreekt en bij de CYC (Capital Youth Counsil) aftoetst. Op basis van de conclusies die hieruit voortvloeien wordt er bijkomstig onderzoek gevoerd en beslist of het idee naar concreet project omgezet kan worden. Eens er vanuit CAPITAL groen licht wordt gegeven, wordt alle feedback teruggekoppeld naar de jongere(n) en partners, die hierna samen aan de slag kunnen gaan.

Eerdere projecten die met succes werden afgerond zijn onder meer OYA SEED CONNECTS en een mediatraining gegeven door BEPUBLIC.

 

Wil je als Brusselse jongeren een project lanceren?

Heb je als bedrijf of Brusselse organisatie interesse in een samenwerking?

Klik dan op onderstaande knop!